Black Moustache

1405#

Hair: * DURA * - *Dura* Valentine group gift(2013)
Skin: : VyC : . - KENZO Skin
Kimono: ::: Core ::: - Men's Kimono Lounger-Lotus
Shoes: ::: Core ::: Male Geta Shoes  


Pose: POSESION - Piscis Set NEW

Nessun commento: